งานประชุมร่วม DBD สคบ และสมาคมขายตรง

DBD

วันนี้มีประชุมร่วมกับ DBD, สคบ และตัวแทนจาก 5 สมาคมผู้ค้าพาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์และสมาคมธุรกิจขายตรง ในการปรับปรุงการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการกำหนดนโยบายการค้าบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ร่วมถึงการแก้ไขปัญหาการซื้อขายของออนไลน์

www.facebook.com/suitonlinegarment