เครื่องหมายข้าราชการ

Product 7

เครื่องหมายข้าราชการ ราคาส่ง

เครื่องหมายข้าราชการเกรด A คุณภาพดี ราคาส่ง

อินทรธนูผลิตจากไหมฝรั่งเศษ และดิ้นอินเดีย กระดุมและแถบเครื่องราชชุบทองอย่างหนา ทำให้เครื่องหมายข้าราชการของเราคงทนไม่ดำหรือลอกง่าย มีจำหน่ายสำหรับข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม

ครบชุด 6 ชิ้น ราคาพิเศษ ถูกที่สุด

เมื่อสั่งครบชุด ราคาพิเศษเพียง 1,099 บาท (ปกติ 1,200-1300 บาท)

(ในชุดประกอบด้วย อินทรธนู, กระดุมทอง, เข็มเสมา, แพรแถบ, เนคไทดำ(ข้าราชการหญิง), แขนทุกข์สักราด)

สั่งซื้อเครื่องหมายข้าราชการ ง่ายๆ สะดวกและมั่นใจ

คลิกที่นี่


ตัวอย่าง - เครื่องหมายข้าราชการ สำหรับชุดปกติขาว

อินทรธนู สำหรับเครื่องแบบปกติขาว

C3-C5 (ช่อชัยพฤกษ์ 2, 3ดอก)
C6-C8 (ช่อชัยพฤกษ์)
C9 ขึ้นไป (ช่อชัยพฤกษ์เพิ่มเส้นฐาน)

ตัวอย่างคลิกที่นี่

เข็มคอเสื้อกระทรวงต่างๆ

ตัวอย่างคลิกที่นี่

กระดุมทอง 1ชุด 3 เม็ด
(สำหรับข้าราชการหญิง) 

กระดุมทอง 1ชุด 5 เม็ด
(สำหรับข้าราชการชาย)

ตัวอย่างคลิกที่นี่

แพรแถบย่อ

ตัวอย่างคลิกที่นี่

เนคไทดำ (สำหรับชุดเครื่องแบบปกติขาวหญิง)

16

แขนทุกข์สักราด ดำ

หมวกสำหรับข้าราชการ ชาย-หญิง 
*สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนได้

ตัวอย่างคลิกที่นี่ 


การเทียบตำแหน่งอินทรธนู ระบบเก่า - ใหม่

ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป

ระดับปฎิบัติงาน เทียบเท่า C 1-4 เดิม

ระดับชำนาญงาน เทียบเท่า C 5-6 เดิม

ระดับอาวุโส เทียบเท่า เทียบเท่า C 7-8 เดิม

ระดับทักษะพิเศษ เทียบเท่า C 9 เดิม


ประเภทตำแหน่ง วิชาการ

ระดับปฎิบัติการ เทียบเท่า C 3-5 เดิม

ระดับชำนาญการ เทียบเท่า C 6-7 เดิม

ระดับชำนาญการพิเศษ เทียบเท่า C 8 เดิม

ระดับเชี่ยวชาญ เทียบเท่า C 9 เดิม

ระดับทรงคุณวุฒิ เทียบเท่า C 10-11 เดิม


ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ

ระดับต้น เทียบเท่า C 8 เดิม

ระดับสูง เทียบเท่า C 9 เดิม


ประเภทตำแหน่ง บริหาร

ระดับต้น เทียบเท่า C 9 เดิม

ระดับสูง เทียบเท่า C 10-11 เดิม


 รายละเอียดเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูที่แก้ไขใหม่ คลิกที่นี่

ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ เหรียญ และตรา อันเป็นเครื่องประดับยศ เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยยศ"เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนจากคำว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" มาเป็นคำว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์"สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี.............อ่านต่อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้.......อ่านต่อ