งาน Money Expo 2015

 Money expo

เริ่มแล้ว!!! งาน Money Expo 2015 ปีนี้ร้านสูทออนไลน์ ร่วมส่งเสริม Digitel Economy ของไทยให้เติบโต โดยส่งสินค้าเข้าร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายในรูปแบบ eShop ในโครงการ Thailand eMarket โดย ETDA ใครมางานอย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมบู๊ทของ ETDA นะครับ วันนี้ถึง 10 พ.ค

www.facebook.com/suitonlinegarment