เกี่ยวกับเรา - About us
ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เว็บไซต์ www.suit-online.com มีนโยบายดังต่อไปนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
 2. ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ด้วยรูปแบบต่างๆ ร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) หมายเลขไอพี (IP Address) 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 1.  ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ www.suit-online.com เท่านั้น
 2.  ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ www.suit-online.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ ได้เลือกใช้บริษัทกลางในการรับชำระเงินที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยสูงสุด ซึ่งมีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ทางร้านอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางร้านยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป
 • โดยสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางเว็ปไซต์ www.suit-online.com

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

Our Customer resize

บริษัท, ห้างร้าน, หน่วยงานเอกชน

- บริษัท เดอเบล จำกัด, บริษัท ในเครือบริษัทกระทิงแดง
-
บริษัท ประกันคุ้มภัย จํากัด
-
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (อาหารสัตว์)
-
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
- บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด บริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- สำนักงานข่าวทีนิวส์ (
T-News)
- บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
- บริษัท อั่งเปา จำกัด มหาชน
-
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท มหาราโพธิ์ จำกัด
- บริษัท สำนักกฎหมายสมศักดิ์ โตรักษา จำกัด
- บริษัท ทศธรรม จำกัด สำหนักงานกฎหมายและบัญชี
-
EDEN Education and Migration Centre Co.LTD.
- SCI Cosmetics Research Center
- บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
- บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
- บริษัท สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด
- บริษัท ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด
- Yong Tone Health Park Resort Co.LTD.
- Touch Sky, Ltd
- สถานเสริมความงาม แซมมี่ แอนด์ แซนดี้ บิวตี้สปา

- ร้านเรา ศรีนครินทร์
- บริษัท สตาร์โบรกเกอร์ จํากัด
- บริษัท โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
- บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
-
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซีอีโอ จำกัด
- ผ้าอ้อม
Certainty (Certainty Co LTD)

ธุรกิจรถยนต์

- บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
-
บริษัท ไทยยานยนตร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (พระราม 9)
-
บริษัท ไทยยานยนตร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (ร่มเกล้า)
- บริษัท มาสด้า พระรามที่ 1 จำกัด
-
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
-
บริษัท ซิกเนเจอร์ คาร์ส จํากัด
-
บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จํากัด
-
บริษัทโอเรียนเต็ลลีมูซีน จำกัด
-
Asia Motor Service Center Co.Ltd

ธุรกิจโรงแรม

-โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ
-
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
-
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา

มหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะรัฐศาสตร์)
- มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ในพระอุปถัมถ์
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยบูรพาศูนย์ระยอง
- มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
- มหาวิทยาลัยบูรพา จันทรบุรี
- มหาวิทยาลัยสยาม
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- มหาวิทยาลัยมหิดล (สำนักอธิการบดี)
- มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาศสตร์ เขตร้อน)
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (สตูล)
- มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช (กองการเจ้าหน้าที่)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะพยาบาลศาสตร์)
- ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระ
- ราชภัฎธนบุรี
- ราชภัฎเทพสตรี
- ราชภัฐวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
- วิทยาลัยสารพัดช่าง เพชรบุรี
- เทคนิคเพชรบุรี
- สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ (คณะวิทยาศาสตร์)
-
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (รัฐศาสตร์)

หน่วยงานราชการ

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงคมนาคม (การเงิน, ตรวจสอบภายใน)
- กระทรวงพาณิชย์ (ปลีก)
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม (พัฒนากฎหมาย)
- กระทรวงการคลัง
_กรมบัญชีกลาง
- กรมอุตุนิยมวิทยา
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- กรมพลศีกษา (รังสิต)
- กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรมการเงิน (กองทัพบก)
- กรมการศาสนา ฝ่ายพิธี
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- สำนักงานอัยการสูงสุด
- กรุงเทพมหานคร (ปลีก)
- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กำลังพล)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ
- สำนักงานปฎิรูปกฎหมาย
- สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
- สำนักประเมินที่ดินและทรัพย์สิน กระทรวงการคลัง
- สพท.สุพรรณบุรี เขต 1
- สพท.สุพรรณบุรี เขต 3
- สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
- สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
- สพฐ.สระบุรี เขต 2
- นพส. รุ่นที่32
- อบต.ศาลากลาง
- อบต.บ้านช้าง
- อบต แสงอรุญ
- อบจ.ราชบุรี
- อ.ก.ค.ศ. สระบุรี เขต 2
- กศน อยุธยา

โรงพยาบาล

- โรงพยาบาลเจ้าพระยา
- โรงพยาบาลราชบุรี
- โรงพยาบาลพระมงกุฎ
- โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
- มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
- โรงพยาบาลรามาธิบดี
- สันติบาลพยาบาลตำรวจ
-
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
- โรงพยาบาลโพธาราม
- โรงพยาบาลไทยนครินทร์

มูลนิธิ, สมาคม, สหกรณ์, สโมสร

- มูลนิธิรุ่งอรุณ
- มูลนิธิรามาธิบดี
- มูลนิธิแก่งคอยเมตาธรรม
- มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ
- สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูสุ่ผู้เรียน
- สมาคมครูวิทยาศาสตร์สุพรรณบุรี
- สมาคมเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดกาญจนบุรี
- สมาคมเครดิสยูเนี่ย
- สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
- สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
- สมาคมครูวิทยาศาสตร์สุพรรณบุรี
- สมาคมผู้บริการ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
- สมาคมครู อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
- สมาคมมวยไทยโลก ในพระบรม
-
สมาคมกอล์ฟราชวิทย์
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- สโมสรนักศึกษา
EAU
- สโมสรโรตารี่
- TEACHER AWARDS ONPEC 2001
- เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดสระบุรี
- เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอมวกเหล็ก
- เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภิเสาไห้
- เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
-
สมาคมนักเรียน ภปร ราชวิทย์

โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, โรงเรียนเอกชน

- โรงเรียนวัดราชโอรส
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
- โรงเรียนวัดอินทาราม
- โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
- โรงเรียนภาษานุสรณ์
- โรงเรียนอนุบาลอบต.บางตาเถร
- โรงเรียนเทศบาล 4 ราชบุรี
- โรงเรียนเทศบาล 5 ราชบุรี
- โรงเรียนชิโนรส
- โรงเรียนสตรีนนทบุรี
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
- โรงเรียนวัดหนองแหวน
- โรงเรียนวัดท่าศาลา
- โรงเรียนวัดรำพัน
- โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง
- โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ
- โรงเรียนวัดจันทราวาส
- โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ
- โรงเรียนอนุบาลเทศยาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอินทโมสีประทาน
- โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
- โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
- โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
- โรงเรียนอนุบาลดอนพุด
- โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
- โรงเรียนอนุบาลหมวกเหล็ก
- โรงเรียนสามัคคีวิทยา
- โรงเรียนศรีอุดมวิทยา
- โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่
- โรงเรียนอุดมศิลป์
- โรงเรียนอู่ทอง
- โรงเรียนวัดพุทธบูชา
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
- โรงเรียนบ้านเขาช่องลม
- โรงเรียนวัดเทพประสิทย์คณาวาส
- โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก
- โรงเรียนเตรียมอุดม พัฒนาการ นนทบุรี
- โรงเรียนพนิชยการภาษานุสรณ์บางแค
- โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา
- โรงเรียนวัดบางหลวง
- โรงเรียนราษฎร์นิยม นนทบุรี
- โรงเรียนวิภารัน์
- โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
- โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
- โรงเรียนดอนพุด
- โรงเรียนประถมฐานบิน
- โรงเรียนสามัคคืวิทยา
- โรงเรียนอนุบาล ชุติมา
- โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
- โรงเรียนวัดท่าช้าง
- โรงเรียนสุริยวงศ์
- โรงเรียนลิ่นเต๊อะแก่งคอย
- โรงเรียนลาดบัวหลวงไฟโรจน์วิทยา
- โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
- โรงเรียนศรีอุดมวิทยา
- โรงเรียนวัดอุบลวรรณา
- โรงเรียนบ้านท่ากลอย
- โรงเรียนบ้านยางเอน
- โรงเรียนบ้านมะเดือ
- โรงเรียนบ้านเขาอางคร่อมครอง
- โรงเรียนเทศบาล 3 คลองตาเค็ด(ปลีก)
- โรงเรียนคลองแสนสุข
- โรงเรียนในสังกัด สพฐ จังหวัดหนองคาย
-โรงเรียนสวนอนันต์
-โรงเรียนวัดหัวลำโพง
-โรงเรียนวัดหนัง
-โรงเรียนสาธิต มศว กรุงเทพ
- โรงเรียนมัธยมพดุงวิทยา
- โรงเรียนผดุงกิจวิทยา
- โรงเรียนเจริญพัฒนา บริหารธุรกิจ
- โรงเรียนวัดโป่ง
- โรงเรียนวัดท่าเกวียน
- โรงเรียนพิบูรย์อุปภัมย์
- โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก

วิทยาลัย, อาชีวศึกษา

- วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
- วิทยาลัยมหาดไทย
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
- วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
- วิทยาลัยการอาชีพ ปากท่อ
- วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
- วิทยาลัยราชสุดา
- อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
- เทคโนโลยีวัรพัฒน์
- เทคนิคพาณิชย์การอยุธยา
- เทคโนโลยีการศึกษาลพบุรี (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
-
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

องค์กรอื่นๆ

- ศูนย์พัฒนาชุมชลราชบุรี
- กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
- ค่ายภาณุรังษี ราชบุรี
- โรงงานยาสูบ
- สถานีตำรวจภูธรราชบุรี

และอีกนับร้อยนับพันบุคลากรจากหลายหลายองค์กรทั่วประเทศไทย....

เกี่ยวกับเรา

Suit Online Logo

ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ : สูทคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล

ร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ เป็นร้านสูทในเครือทีเอ็มที กรุ๊ป โรงงานผู้ผลิตเสื้อสูทและชุดยูนิฟอร์ม ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตเสื้อสูทมากว่า 4 ทศวรรษ ที่ผ่านมานั้น เรานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในแทบทุกขั้นตอนเพื่ออำนวจความสะดวกแก่ลูกค้าและลดข้อผิดพลาดในการผลิตลง เราจึงเป็นร้านสูทร้านแรกในประเทศไทยที่ท่านสามารถสั่งซื้อเสือสูท (สั่งตัด) ผ่านระบบออนไลน์ได้จริง

 • เสื้อสูทสากลทุกชุดตัดและเย็บโดยช่างที่มีประสบการณ์
 • นำระบบเทคโนโลยีการสร้างแพทเทิรน์อันทันสมัยมาใช้ ซึ่งทำให้ข้อผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบก่อนการตัดเย็บลดน้อยลง
 • ผ้าที่เรานำมาผลิตคัดเลือกเฉพาะผ้าจากโรงงานผลิตคุณภาพและผ้านำเข้าจากต่างประเทศ แม้ในส่วนที่ลูกค้ามองไม่เห็น ท่านจึงมั่นใจได้ว่าชุดสูทของท่านจะใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
 • ความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อลูกค้าเป็นนโยบายของเรา เราจึงผลิตเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เป็นธรรม
 • ขอบคุณองค์กรชั้นนำต่างๆ นับร้อยนับพันองค์กรทั่วประเทศที่ไว้วางใจเรา วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปอีกขั้น เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา

สินค้าของเรา

สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ดังนี้

 • ประเภทเสื้อสูทสากลแท้ ทุกรูปแบบ เช่นเสื้อสูทสากล แจ็คเก็ตสูท ซาฟารีสูท เบลเซอร์สูท
 • ประเภทชุดข้าราชการ เช่นชุดข้าราชการสีกากี ชุดปกติขาว ชุดคอแบะตำรวจ ชุดปกติกากีแกมเขียวทหาร
 • ประเภทเครื่องหมายข้าราชการ ทางร้านจำหน่ายในราคาส่ง พร้อมส่วนลดพิเศษเมื่อสั่งซื้อชุดกับเรา

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆทั่วประเทศ ทางร้านมีบริการนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

ยินดีต้อนรับตัวแทนจำหน่ายและหน้าร้านที่ต้องการจ่ายงานต่อให้เราผลิต


มั่นใจได้แค่ไหนที่จะใช้บริการกับเรา

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว

Thai e-commerce Association resize
เว็ปไซต์นี้เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิส์ไทย
Member of Thai e-commerce association

ลูกค้าหลายท่านอาจกังวลใจว่าการสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตจะไม่มีความปลอดภัย เมื่อมีการชำระเงินแล้วอาจจะไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ทางร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ ตระหนักดีถึงความกังวลใจของลูกค้าทุกท่าน เราจึงขอแนะนำให้ท่านเก็บหลักฐานการชำระเงินเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งเมื่อท่านชำระเงินกับเรา ไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆก็ตามจนกว่าท่านจะได้รับสินค้าจากเรา

ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ เรายืนยันได้ว่าการซื้อสินค้ากับเรามีความปลอดภัย 100% ท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามคำสั่งซื้อของท่านพร้อมทั้งได้รับการรับประกันในสินค้าจากเราอย่างดีที่สุด

ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ ได้จดทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมาย กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว (ทะเบียนเลขที่ 1004054000049) ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเรามีตัวตนอยู่จริงไม่ใช่มิจฉาชีพ


ร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์กับงานแสดงสินค้า

Exhibition


ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

Our Customer resize

อ่านเพิ่มเติม ที่นี่


ประสบการณ์ 42 ปีเป็นประกัน งานเล็ก งานใหญ่ ให้เราดูแล

Delivery - Every where

delivery - post

delovery - big lot


ติดตามและอัพเดทเรื่องราวต่างๆกับ ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์

Social Network-Facebook Social Network-twitter Social Network-google Social Network-Youtube
ตอบแทนสังคม - Social Contribution อ่านเพิ่มเติม

อัพเดทข่าวสารของเรา - eNews อ่านเพิ่มเติมเติมเต็มทุกความต้องการ

ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท สหวัฒน์ การ์เม้นท์ จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ประเภทเครื่องแบบนักเรียน, ชุดกีฬา, ชุดพละ, เสื้อโปโลและเสื้อแจ็กเก็ต อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการลูกค้าของทั้ง 2 บริษัท ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเติมเต็มสินค้าให้มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า

คุณภาพของสินค้า


มอก. 2137-2545*

เพื่อเป็นการรักษามาตราฐานสินค้าและการบริการของ สูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ ที่มีมาอย่างยาวนาน คุณภาพของสินค้าจึงเป็นสิ่งแรกที่เราตระหนักถึง เราจึงเลือกโรงงานคู่ค้าที่มีคุณภาพได้มาตราฐานและเป็นโรงงานที่ได้รับมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม (เลขที่ มอก. 2137-2545) ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อซื้อสินค้ากับเรา

รายการสินค้า

 • เครื่องแบบนักเรียน
 • ชุดลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
 • ชุดพละ - เสื้อโทเร
 • เสื้อโปโล
 • เสื้อแจ็คเก็ต

* เครื่องหมายมอก. อ้างอิงข้อมูลจาก บริษัท สหวัฒน์ การ์เม้นท์ จำกัด

ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ เราเป็นโรงงานผู้ผลิต จริง ประกอบธุรกิจมากว่า 40 ปี
เป็นร้านสูทร้านแรกในประเทศไทยที่ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้จริง

**ห้ามผู้ใด คัดลอก ทำซำ ดัดแปลง ข้อความ รูปภาพและรูปแบบ ในเว็ปไซต์ ไปใช้โดยเด็ดขาด**

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

คำนำ

ร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ ขอยืนยันถึงความตั้งใจจริงที่จะพัฒนางานด้านการบริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำมาซึ่งความพึ่งพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของเราทุกท่าน ตลอด 40 ปี ที่ผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่น ร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ ยังคงคิดเสมอว่าลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุดของเรา ไม่มีลูกค้า ไม่มีเรา ฉะนั้นร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ จึงได้ออกนโยบายการรับประกันสินค้าขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและให้ลูกค้าผู้มีพระคุณแก่เราทราบถึงเงื่อนไขข้อจำกัดด้านต่างๆ ก่อนใช้บริการกับเราอย่างเปิดเผย อันจะทำให้ลูกค้าของเราเกิดความมั่นใจสูงสุดที่จะใช้บริการกับเรา รวมถึงกล้าที่จะแนะนำเพื่อนๆ ให้กลับมาเป็นลูกค้าของเราต่อไปอีกในภายหน้า

นโยบายรับประกันสินค้าด้านล่างนี้เป็นเพียงนโยบายมาตราฐานเท่านั้น ในกรณีที่ท่านพบปัญหาของสินค้า พบปัญหาด้านการบริการ หรือ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่เรา พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับฟัง และร่วมแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดของสินค้า รวมถึงพัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไป

"เพราะท่านคือคนสำคัญ ของเรา"

ร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ @ 2015

ข้อตกลงในการใช้บริการ

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อผ่านเว็ปไซต์ www.suit-online.com ทางร้านถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการทั้งหมดของทางร้านแล้ว หากท่านมีข้อสงสัยในเงื่อนไขการสั่งซื้อรวมถึงมีปัญหาในวิธีการสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามได้ที่ โทร 099 11 44 919 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.suit-online.com/how-to-buy.html

 • ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
 • เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
 • บริการวัดตัวรูปแบบต่างๆ
 • เงื่อนไขและวิธีการชำระเงิน
 • เงื่อนไขและวิธีการจัดส่งสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า (ลูกค้าปลีก)

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

การยกเลิกสถานะการสั่งซื้อสินค้าก่อนชำระเงิน ผู้ซื้อสามารถทำได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ กรณีที่ผู้ซื้อทำการสั่งซื้อเข้ามาในระะบบแล้วหากภายหลัง(ก่อนชำระเงิน) ผู้ซื้อมีความประสงค์จะยกเลิกรายการสั่งซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อได้โดยตอบกลับอีเมลยืนยันรายการสั่งซื้อที่ผู้ซื้อได้รับ อนึ่งหากผู้ซื้อไม่ทำการชำระเงินภายใน 3 วันหลังจากมีคำสั่งซื้อ รายการสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

  

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ภายหลังผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า เปลี่ยนแปลงขนาด เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ผู้ซื้อต้องแจ้งผู้ขายโดยเร็วผ่านทางช่องทางต่างๆ กรณีที่ผู้ขายได้ทำการจัดส่งสินค้าหรือทำการผลิตตามแบบที่สั่งซื้อแล้ว ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆข้างต้น ทั้งนี้สินค้าที่จัดส่งไปแล้วยังคงอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามปกติ

การรับประกัน - แก้ไข สินค้า

1.ในกรณีที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป

1.1 สินค้ามีข้อพกพร่องหรือมีปัญหาด้านคุณภาพสินค้า

 • ระยะเวลาแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า ต้องแจ้ง ทันที เมื่อได้รับสินค้า
 • สภาพสินค้าที่ส่งกลับคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้งาน 

1.2 สินค้าที่ได้รับ สวมใส่ไม่พอดี (สั่งผิดไซส์)

 • หากสินค้าที่สั่งซื้อมีปัญหาในการใช้งานเช่น สวมใส่ไม่พอดี ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมาเพื่อเปลี่ยนขนาดใหม่ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ระยะเวลาแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า ต้องแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้า ไป-กลับ
 • สภาพสินค้าที่ส่งกลับคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้งาน 

ผู้ขายขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้

 • ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดส่งสินค้า ไป-กลับ ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อ ได้รับสินค้าใหม่กลับไปไม่ทันใช้งาน
 • รูปแบบสินค้า, ขนาดสินค้า, สี, ชนิดสินค้า ที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก ยกเลิกผลิต หรือต้องรอรอบการผลิตใหม่
 • กรณีที่ผู้ขายไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับผู้ซื้อได้ ผู้ขายอาจพิจารณาคืนเงินค่าสินค้าให้ผู้ซื้อแทน

2.ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งผลิตใหม่

1.1 สินค้ามีข้อพกพร่องหรือมีปัญหาด้านคุณภาพสินค้า

 • ระยะเวลาแจ้งขอแก้ไขสินค้า ต้องแจ้ง ทันที เมื่อได้รับสินค้า
 • สภาพสินค้าที่ส่งกลับคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้งาน 

1.2 สินค้าที่ได้รับ สวมใส่ไม่พอดี (ผู้ซื้อวัดตัวผิดพลาด)

 • หากสินค้าที่สั่งซื้อมีปัญหาในการใช้งานเช่น สวมใส่ไม่พอดี ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมาเพื่อแก้ไขได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข (เว้นแต่แก้ไขไม่ได้)
 • ระยะเวลาแจ้งขอแก้ไขสินค้า ต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าสั่งผลิตโดยเฉพาะบุคคล ทางร้านไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี
 • ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้า ไป-กลับ

1.3 สินค้าที่ได้รับ ผู้ซื้อสั่งผิดแบบ

 • หากสินค้าสามารถแก้ไขได้ ทางร้านยินดีปรับเปลี่ยนให้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข (เว้นแต่แก้ไขไม่ได้)
 • ระยะเวลาแจ้งขอแก้ไขสินค้า ต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าสั่งผลิตโดยเฉพาะบุคคล ทางร้านไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี
 • ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้า ไป-กลับ

ผู้ขายขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้

 • สินค้าที่สั่งซื้อนั้นเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจนแก้ไขไม่ได้ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ซื้อไม่อ่านและปฎิบัติตามคำแนะนำของผู้ขาย
 • ผู้ซื้อได้ยืนยันรายการสั่งซื้อกับผู้ขายว่า รายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อมีความถูกต้องแล้ว
 • ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดส่งสินค้า ไป-กลับ ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อ ได้รับสินค้าใหม่กลับไปไม่ทันใช้งาน
 • ระยะเวลาแก้ไขสินค้าสั่งผลิต ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อ ได้รับสินค้าใหม่กลับไปไม่ทันใช้งาน

กระบวนการคืนสินค้า & คืนเงินค่าสินค้า

กรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น, ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้, ผู้ขายตกลงคืนค่าสินค้า, เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตราฐานการบริการและความจริงใจของผู้ขาย ผู้ขายอาจจะพิจารณาคืนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ซื้อและเรียกสินค้าคืนได้

 • ผู้ขายจะคืนเงินค่าสินค้า ภายใน 14 วันทำการ หลังจากทางร้านได้รับสินค้าคืน
 • ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจัดส่งสินค้า ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระโดยทางร้านอาจหักจากยอดเงินค่าสินค้าที่ทางร้านต้องชำระเงินคืนให้แก่ลูกค้าได้
 • ผู้ขายขอใช้ดุลพินิจในการใช้มาตราการคืนสินค้า & คืนเงินค่าสินค้า กับผู้ซื้อเป็นกรณีๆไป

นโยบายการรับข้อร้องเรียน

หากท่านมีปัญหาในการบริการของพนักงาน ปัญหาด้านคุณภาพสินค้า หรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่านสามารถตือต่อเราได้ผ่านช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้

 • โทร 099 11 44 919
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เมื่อทางร้านได้รับข้อมูลจากท่านแล้วจะดำเนินการโดยเร็ว