เครื่องหมายข้าราชการ

Product New7

เครื่องหมายข้าราชการ ราคาส่ง

เครื่องหมายข้าราชการเกรด A คุณภาพดี อินทรธนูผลิตจากไหมฝรั่งเศษ และดิ้นอินเดีย กระดุมและแถบเครื่องราชชุบทองอย่างหนา ทำให้เครื่องหมายข้าราชการของเราคงทนไม่ดำหรือลอกง่าย มีจำหน่ายสำหรับข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม

ครบชุด 6 ชิ้น ราคาพิเศษ ถูกที่สุด

สำหรับข้าราชการระดับขั้น C0-C8 ราคาพิเศษ 1,099 บาท (ปกติ 1,200 บาท)

สำหรับข้าราชการระดับขั้น C9 ขึ้นไป ราคาพิเศษ 1,199 บาท (ปกติ 1,300 บาท)


(ในชุดประกอบด้วย อินทรธนู, กระดุมทอง, เข็มเสมา, แพรแถบ, เนคไทดำ(ข้าราชการหญิง), แขนทุกข์สักราด)

 

สั่งซื้อผ่านระบบใหม่ (แนะนำ)
วิธีการสั่งซื้อ

Buy2
สั่งซื้อเลย

ราคาสินค้าจำหน่ายแยกชิ้น อยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้อ

เครื่องหมายข้าราชการ สำหรับชุดปกติขาว แยกชิ้น

อินทรธนู สำหรับเครื่องแบบปกติขาว

C3-C5 (ช่อชัยพฤกษ์ 2, 3ดอก)
C6-C8 (ช่อชัยพฤกษ์)
C9 ขึ้นไป (ช่อชัยพฤกษ์เพิ่มเส้นฐาน)

ตัวอย่างคลิกที่นี่

เข็มคอเสื้อกระทรวงต่างๆ

ตัวอย่างคลิกที่นี่

กระดุมทอง 1ชุด 3 เม็ด
(สำหรับข้าราชการหญิง) 

กระดุมทอง 1ชุด 5 เม็ด
(สำหรับข้าราชการชาย)

ตัวอย่างคลิกที่นี่

แพรแถบย่อ

ตัวอย่างคลิกที่นี่

เนคไทดำ (สำหรับชุดเครื่องแบบปกติขาวหญิง)

 16

แขนทุกข์สักราด ดำ

หมวกสำหรับข้าราชการ ชาย-หญิง 
*สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนได้

ตัวอย่างคลิกที่นี่

ชุดเครื่องหมายข้าราชการ สำหรับชุดสีกากี แยกชิ้น

บ่าอินทรธนูสำหรับชุดสีกากี
ลูกจ้างประจำ, ชั้นตรี, ชั้นโท, ชั้นเอก, ชั้นพิเศษ

หัวเข็มขัดชุดกากี

สายเข็มขัดชุดกากี

ป้ายชื่อ (สั่งผลิต)
ป้ายดำ-อักษรทอง
ป้ายดำ-อักษรขาว
ป้ายชื่อพร้อมโลโก้
รูปแบบอื่นๆ

ตัวอย่างคลิกที่นี

 อัพเดทรายการสินค้า 04/2558

การเทียบตำแหน่งอินทรธนู ระบบเก่า - ใหม่

ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป

ระดับปฎิบัติงาน >> C 1-4 เดิม

ระดับชำนาญงาน >> C 5-6 เดิม

ระดับอาวุโส >> C 7-8 เดิม

ระดับทักษะพิเศษ >> C 9 เดิม 
 ประเภทตำแหน่ง วิชาการ

ระดับปฎิบัติการ >> C 3-5 เดิม

ระดับชำนาญการ >> C 6-7 เดิม

ระดับชำนาญการพิเศษ >> C 8 เดิม

ระดับเชี่ยวชาญ >> C 9 เดิม

ระดับทรงคุณวุฒิ >> C 10-11 เดิม

ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ

ระดับต้น >> C 8 เดิม

ระดับสูง >> C 9 เดิม

ประเภทตำแหน่ง บริหาร

ระดับต้น >> C 9 เดิม

ระดับสูง >> C 10-11 เดิม

รายละเอียดเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูที่แก้ไขใหม่ คลิกที่นี่

____________________________________________________________________________

ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คือ เหรียญ และตรา อันเป็นเครื่องประดับยศ เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยยศ"เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนจากคำว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" มาเป็นคำว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์"สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี.............อ่านต่อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้.......อ่านต่อ

เว็ปไซต์อุ่นใจ