สั่งซื้อสินค้า สั่งตัดใหม่

เข้าประชุมหารือกับอธิบดีกรมสรรพากร

Tax office

ร้านสูทออนไลน์ การ์เม้นท์ ในนามคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอปการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เข้าร่วมประชุมกับท่านประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม เรื่องการจัดเก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์

www.facebook.com/suitonlinegarment


เว็ปไซต์อุ่นใจ


เลือกช่องทางสั่งซื้อที่สะดวก 

icon 1   icon 2 icon 4 icon 3
 ซื้อผ่าน Online Store  วัดตัวด้วยตัวท่านเอง  ให้เราบริการท่านถึงที่  เข้ามาวัดตัวที่โรงงาน

เลือกช่องทางชำระเงินที่มั่นใจ

 

icon 8   icon 7 icon 5 icon 6
 ชำระเงินกับพนักงาน  โอนเงินผ่าน ATM  ชำระโดยบัตรเครดิต  ชำระที่เคาน์เตอร์ 7-11

 


 

ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อสินค้า