สั่งซื้อสินค้า สั่งตัดใหม่

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออกรายการ SME Smart Service

 Online Thanachat JENSATHIT

คุณ ธนชาติ เจนสาธิต ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทีเอ็มที การ์เม้นท์ กรุ๊ป และกรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ออกรายการ SME Smart Service โดยสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ True 49, True HD 570, PSI 49, Voice TV, เวลา 13.00-14.00 และรับชมย้อนหลังได้ที่เว็ปไซต์ www.smartsme.tv หรือรับชมผ่าน Application "Smart SME"

เทปแรกออกอากาศ วันที่ 12/10/2558 ในหัวห้อ การแข่งขันของผู้ประกอบการรายเล็กในโลกธุรกิจออนไลน์

เทปสองออกอากาศ วันที่ 19/10/2558 ในหัวข้อ ความแตกต่างของการตลาดดั้งเดิมกับการตลาดออนไลน์

www.facebook.com/suitonlinegarment


เว็ปไซต์อุ่นใจ


เลือกช่องทางสั่งซื้อที่สะดวก 

icon 1   icon 2 icon 4 icon 3
 ซื้อผ่าน Online Store  วัดตัวด้วยตัวท่านเอง  ให้เราบริการท่านถึงที่  เข้ามาวัดตัวที่โรงงาน

เลือกช่องทางชำระเงินที่มั่นใจ

 

icon 8   icon 7 icon 5 icon 6
 ชำระเงินกับพนักงาน  โอนเงินผ่าน ATM  ชำระโดยบัตรเครดิต  ชำระที่เคาน์เตอร์ 7-11

 


 

ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อสินค้า