สั่งซื้อสินค้า สั่งตัดใหม่

July 2015

LINE

เนื่องจากในแต่ละวันมีข้อความหลายร้อยข้อความ ติดต่อผ่าน Line ของทางร้าน ซึ่งในเวลาทำการพนักงานจะวิ่งงานนอกสถานที่ บางครั้งอาจทำให้การตอบข้อความล่าช้าหรือตกหล่น ทางร้านต้องขออภัยเป็นอย่างสูง โดยแนะนำว่าหากเป็นเรื่องด่วนโทรศัพท์จะสะดวกที่สุดครับ

www.facebook.com/suitonlinegarment


เว็ปไซต์อุ่นใจ


เลือกช่องทางสั่งซื้อที่สะดวก 

icon 1   icon 2 icon 4 icon 3
 ซื้อผ่าน Online Store  วัดตัวด้วยตัวท่านเอง  ให้เราบริการท่านถึงที่  เข้ามาวัดตัวที่โรงงาน

เลือกช่องทางชำระเงินที่มั่นใจ

 

icon 8   icon 7 icon 5 icon 6
 ชำระเงินกับพนักงาน  โอนเงินผ่าน ATM  ชำระโดยบัตรเครดิต  ชำระที่เคาน์เตอร์ 7-11

 


 

ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อสินค้า