สั่งซื้อสินค้า สั่งตัดใหม่

เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูที่แก้ไขใหม่

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ที่มา http://www.opm.go.th/opminter/uniform/epaulette1.html

ประเภทตำแหน่งอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู
ทั่วไปวิชาการอำนวยการบริหารเครื่องแบบปฏิบัติราชการเครื่องแบบพิธีการ

ระดับทักษะพิเศษ

ระดับทรงคุณวุฒิ

ระดับสูง

ระดับสูง

๑ แถบใหญ่ ๑แถบเล็กขมวด เพิ่มครุฑพ่าห์
ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับต้น

ระดับอาวุโส

ระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับต้น

๑ แถบใหญ่ ๑ แถบเล็กขมวด
ช่อชัยพฤกษ์

ระดับชำนาญการ

ระดับชำนาญงาน

ระดับปฏิบัติการ

๓ แถบเล็ก แถบบนขมวด
ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก

ระดับปฏิบัติงาน

๒ แถบเล็ก แถบบนขมวด
ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๒ ดอก


เว็ปไซต์อุ่นใจ


เลือกช่องทางสั่งซื้อที่สะดวก 

icon 1   icon 2 icon 4 icon 3
 ซื้อผ่าน Online Store  วัดตัวด้วยตัวท่านเอง  ให้เราบริการท่านถึงที่  เข้ามาวัดตัวที่โรงงาน

เลือกช่องทางชำระเงินที่มั่นใจ

 

icon 8   icon 7 icon 5 icon 6
 ชำระเงินกับพนักงาน  โอนเงินผ่าน ATM  ชำระโดยบัตรเครดิต  ชำระที่เคาน์เตอร์ 7-11

 


 

ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อสินค้า